همکاری با ما

متقاضیان محترم همکاری با شرکت فروشگاه های زنجیره ای گندم، لطفاً از طرق زیر، در موقعیت شغلی مورد نظر، نسبت به تکمیل و ارسال رزومه اقدام نمایند.