گلستان سه راه آدران, شهرک قلعه میر, خیابان ایثار, نبش جنوبی گلهای 21, پلاک 31 طبقه همکف