زنجان-سلطانیه-روستای قره بلاغ-کوچه اصغر طهماسبی خیابان امام خمینی پلاک 7