آذربایجان شرقی ، میانه ، خیابان اباذری (سرآسیاب) نبش کوچه شهید صفوی