درباره ما
اخبار

چند گویی کـه چو هنگام بهار آید گل بیارید و بادام بـه بار آید

چند گویی کـه چو هنگام بهار آید گل بیارید و بادام بـه بار آید
تاریخ : 1400/12/26 / تعداد بازدید : 448

باز هفت سین سرور ماهی و تنگ بلور سکه و سبزه و آب نرگس؛ بازهم شادی عید آرزوهای سپید

باز لیلای بهار، باز مجنونی بید، بازهم رنگین کمان، باز باران بهار، باز گل مست غرور، باز بلبل نغمه خوان

باز رقص دود عود، باز اسفند و گلاب، باز تکرار دعا یا مقلب القلوب یا مدبر النهار؛ حال ما گردان تو خوب

راه ما گردان تو راست باز نوروز سعید بازهم سال جدید بازهم لاله عشق خنده و بیم و امید

در این بهار دل انگیز ؛ مزرع سینه هاتان از سبزه محبت ؛ سبز و خرم باد

یادت همه ی روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان اسـت

در این بهار سبز و روح بخش، امیداست نظر مهر ربوبیت در دل تان بر دوام

بر بساط عافیت آرام

کارهایتان بر نظام

دولت‌تان تمام

و روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد

سبزترین و دلنوازترین تبریکات خودرا تقدیم حضورتان می نماییم

دل‌تان درنظر حق شادان و جانتان بـه مهر ازل، نازان باد

آخرین اخبار