با تمام توان از کسب و کار سوپرمارکت ها حمایت خواهیم کرد.

 

مدیرعامل گندم:

با توجه به تورم های اخیر و افزایش هزینه ها تلاش می کنیم از بسته شدن سوپرمارکت های شخصی و بیکار شدن آن ها جلوگیری کنیم.

در مراسم تولد یک سالگی مجموعه فروشگاه های زنجیره ای گندم مهندس احسان گودرزی با اشاره به گفته های رئیس اتحادیه سوپرمارکت های کشور مبنی بر جمع شدن بیش از 20% سوپرمارکت ها خواستارحمایت از این گروه شغلی شدند و اظهار امیدواری کردند که مجموعه گندم بتواند کمک موثری در راستای جلوگیری از بیکاری یا بسته شدن فروشگاه های آن ها کند.

 

ایشان با اشاره به رشد کمی و کیفی مجموعه گندم به عنوان تنها سوپرمارکت زنجیره ای کشور و توجه به مدرنیزه کردن صنعت خرده فروشی با حمایت گندم اظهار امیدواری کردند که فصل نوینی در این کسب و کار رقم خورده و شاهد بهبود ارائه این خدمت و افزایش ضریب اشتغال با تسهیل در تامین کالا، تجهیز و آموزش به صورت رایگان باشیم.