اراک-خیابان آیت ا... سعیدی (حد فاصل خیابان ادبجو و خیابان آیت ا... غفاری)-نبش کوچه مرادی - پلاک 113