با شروع و راه اندازی طرح کالا برگ از سمت دولت ، در صورت خرید کالاهایی که در جدول کالابرگ ذکر شده است بخشی از مبلغ کالا به صورت الکترونیکی توسط دولت از یارانه ماه بعد شخص کسر خواهد شد و مابقی باید به صورت نقدی پرداخت شود.

جهت آشنای بیشتر فایل زیر را مشاهده فرمایید .

 

 

بر اساس طرح کالابرگ الکترونیک خانواده‌ها می‌توانند از طریق نرم‌افزار شما (شبکه ملی اعتبار) یک ماه زودتر، یارانه ماه بعد را خرج کنند. یعنی به اعتبار مبلغ یارانه کل خانوار خود می‌توانند کالاهای اعلامی طرح را خرید کنند. تضمین قیمت کالاهای طرح برای اعضای شبکه ملی اعتبار از مزایای این طرح است. استفاده از خدمات این طرح در کلیه سوپرمارکت های زنجیره ای گندم امکان پذیر است .

لیست کالا برگ